top of page

Waarom moet je Orizon nu meteen adopteren?

Managers, een sleutelpositie in een diepe crisis

70 %

De betrokkenheidsprestaties worden aangestuurd door managers

50 %

De kloof tussen de best presterende en de slecht presterende groep houdt verband met de kwaliteit van de interacties binnen de groep

Overweldigde managers

Managers die niet bereid zijn manager te blijven

Gedemotiveerde medewerkers

Verschil tussen het bovenste kwartiel en het onderste kwartiel in termen van betrokkenheid

Een belangrijke impact voor uw bedrijf

41%

Kwaliteit

81%

Absenteïsme

23%

Winstgevendheid

18%

Productiviteit

Te veel overgespecialiseerde digitale hulpmiddelen

ERP, communicatieplatform, projectbeheer en taakdeling, vergaderanimatie, OKR/KPI's, tool voor vertrouwen en betrokkenheid

De huidige digitale instrumenten zijn geen antwoord op de uitdaging

Lean management uitdaging

Hoe kunnen we, in een context waarin veranderingsmanagementprocessen een mislukkingspercentage van 60-70% hebben, een succesvolle massale adoptie van deugdzaam gedrag (participatie, lean-cultuur, feedback...) bereiken?

bottom of page